info@mikepotter.nl
Mike Potter - Assurantieportefeuilles
Mike Potter - Assurantieportefeuilles
Mike Potter - Assurantieportefeuilles
Menu

Taxatie van een assurantieportefeuille

Als beëdigd taxateur stel ik onafhankelijk en objectief de waarde vast van een assurantieporteuille of assurantieonderneming.
Mijn taxatierapporten kunnen dienen als leidraad voor een aan- of verkoopprijs, voor vaststelling van de waarde bij in- of uittredende partners, voor fiscale- of financieringsdoeleinden of als bindend advies wanneer er sprake is van een geschil. 

Ik hanteer twee vormen van taxatie. Een ‘quick scan’ en een volwaardige taxatie.

Quick Scan

Bij de ‘quick scan’ geef ik op basis van beperkte informatie en beperkte analyse van de gegevens een indicatief waardeoordeel over een assurantieportefeuille. Dat betekent dat niet alle informatie beschikbaar hoeft te zijn en dat de waardebepaling een foutmarge kan bevatten. De rapportage van de quick scan geschiedt in briefvorm.

De kosten voor de ‘quick scan’ bedragen gemiddeld € 600,-- excl. BTW.

Taxatie

Bij een volwaardige taxatie wordt de waarde zo exact mogelijk bepaald op basis van uitgebreide informatie. Er vindt een volledige cijfermatige analyse van de portefeuille plaats. De rapportage kan compact - in briefvorm - of uitgebreid - in rapportvorm - plaatsvinden.

De compacte rapportage in briefvorm bevat de getaxeerde waarde, opgave van de aangeleverde stukken en de overwegingen die tot de waardebepaling hebben geleid. Bij de compacte rapportage is een volledige cijfermatige analyse van de portefeuille bijgevoegd.

Een uitgebreide rapportage bevat een totale beschrijving van de onderneming, de portefeuille, de markt en marktverhoudingen, de medewerkers, van de relatieve positie van de portefeuille en de onderneming in de markt en uiteraard een opgave van de getaxeerde waarde. Een dergelijk rapport omvat circa 35 pagina’s met cijfers, tekst en grafieken.

De kosten voor een volwaardige taxatie hangen af van de wijze van rapportage. Een compacte rapportage komt op circa € 2.000,-- excl. BTW. Een taxatie met uitgebreide rapportage leidt tot een bedrag rond de € 4.000,-- excl. BTW. De omvang van de portefeuille en de wijze van aanleveren van de gegevens kunnen van invloed zijn op de kosten.

Vraag de inventarisatielijst op met de voor een taxatie benodigde gegevens.

Klik hier om in contact te komen

Mike Potter
Barchman Wuytierslaan 81 - 38
3819 AB Amersfoort
0653-116033
info@mikepotter.nl

Samen met jou als ondernemer wil ik het
beste resultaat behalen bij één van de
belangrijkste beslissingen in je leven.